Den smarteste, mest effektive løsninger for import, Eksportere og gjenopprette alle dataene dine Outlook-e-post.

Hvorfor Vista Mail mappenavn er avkortet?

Jeg merker at mappenavnene ble endret etter import. It seems to preserve only the first 11 characters of the folder name. For eksempel: ;Lang mappenavnet; was modified to “;Den lange Fo c17;. Hvordan du kan unngå dette problemet?

Dessverre er det den Vista Mail funksjonen som ikke kan overses. Den Vista Mail først lagrer e-post filer i mappene som allerede har kodet og forkortet navn, så Outlook importveiviseren endre mappenavnet, det bare importere e-filer s og mappenavn som er.

Mappenavn (usually longer than 15 characters –; inkludert mellomrom) avkuttes og kodet i meldingslageret e-. Since the import process does not interact with the internal database, the compact folder names in the e-mail Message Store are used. Similarly, it appears that the location of the folders when imported using Mail, are taken from their location within the Message Store rather than the location recorded by the e-mail database for the UI in Vista Mail.

Mapper med navn over en viss avkuttes og kodet til å gjøre det enklere for databasen for å indeksere den. For lang mappenavn, you can avoid the truncation+coding by initially making the name less than 15 characters. Du kan deretter endre navnet med et lengre navn (lengre navnet vil ikke bli reflektert i meldingslageret).

 ;