O máis intelixente, solucións máis eficaces para a Importación, Exportar e Recuperar todo o seu correo de Outlook datos.

O software foi fácil de usar e resolto o meu problema.

Tony

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). O software foi fácil de usar e resolto o meu problema.

 ;