هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

نرم افزار خود را به من زیادی تشدید را نجات داد.

علامت گذاری بفرم اردن

این محصول awesome--آن ویندوز ایمیل صادرات فایل EML به چشم انداز تبدیل است 2016 یکپارچه. من تا به حال 10 هزار ایمیل های ذخیره شده در صندوق پستی من و 1000 ایمیل فرستاده شده در دستگاه باستان, آنها همه در حال حاضر بر روی کامپیوتر جدید من در کمی بیش از دو ساعت. کار بزرگ!