هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

چشم انداز واردات جادوگر آیا کار کاملا.

McEwen کارشناسی

من با استفاده از ویندوز ایمیل زنده, که به طور تصادفی تصمیم گرفت تا کار یک روز. پس من نیاز فوری به بازگرداندن فایل eml و پروفایل های از ویندوز لایو ایمیل به تنها دیگر کار ایمیل app که داشتم, که چشم انداز بود؟ 2007. شما چشم انداز واردات جادوگر آیا کار کاملا, سرعت بازگرداندن صدها و صدها ایمیل را به چشم انداز تکرار ساختار پوشه اصلی من تا به حال. این به معنای واقعی کلمه را نجات داد. تشکر از برنامه بسیار مفید و کاربردی. حالا که حذف ایمیل های تکراری در سراسر چندین زیر پوشه ها فقط باید برنامه.