هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

برنامه شما کار ستودنی.

شنی قلاب دوزی

من خریدم چشم انداز واردات جادوگر چون من از منفور به روز رسانی هستم ویندوز ویستا به ویندوز 7 که برنامه پست الکترونیکی را پشتیبانی نمی کند. من به چشم انداز اکسپرس استفاده شده بود به طوری که من استفاده از آن جانشین در ویندوز ویستا است که ویندوز ایمیل و به عنوان من ایمیل های من در پوشه ها برای کمیته های مختلف که در آن من نشسته سازماندهی کرده بود که من نیاز بسیار زیادی به نگه داشتن چیزی است که من در حال حاضر و Windows Mail به نظر می رسید هیچ سیستم از صادرات در مد معقول. من قبلا Microsoft Outlook و ما برنامه خود را که خطاب مشکل ایمیل و کار ستودنی.