هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

واقعا دانلود ابزار و من زمان زیادی را نجات می داد.

داگ

با توجه به کسب شرکت من, من در حال حرکت از با استفاده از همراهان بر روی مک به Outlook را مجددا. من در نتیجه حرکت بیش از پوشه ها تاریخ ایمیل از همراهان (.mbox) بازگشت به فایل pst در Outlook. تنها پیشنهادات من خواهد بود قادر به به طور مستقیم .mbox به پشتیبانی فایرفاکس تبدیل واقعا خواهد بود, واقعا خنک و من زمان زیادی را صرفه جویی.