هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

افزودنیهای به چشم انداز مهاجرت آسان بود.

جیم

من به استفاده از تاندربرد قابل حمل برای چند هفته به عنوان کامپیوتر اصلی من بود. من نصب همه چیز و من تا به حال به مهاجرت به ایمیل من در آن مشتری به نصب چشم انداز من. من با استفاده از 7 حساب های ایمیل شخصی/کسب و کار, بنابراین با استفاده از چشم انداز واردات جادوگر گزینه بود, من نیاز به آنها همه با هم. پس, I exported thunderbird’s emails to .eml and then import them to Outlook.