هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

این نرم افزار ما را نجات داد مقدار قابل توجهی از زمان و سریع و کارآمد بود.

لورا

ما تا به حال فایل pst است که خراب کردم بنابراین ما استفاده از یک برنامه برای بازیابی همه چیز را از خراب پشتیبانی فایرفاکس پرونده, با این حال, در این مثال ما لازم بود همه چیز تبدیل به فرمت چشم انداز اکسپرس. همه پیام ها در فرمت eml و وجود دارد 20,000 آنها پس از نرم افزار خود را فوق العاده بود و قادر به تبدیل تمام فایل های و وارداتی آنها را کاملا به چشم انداز 2007. این نرم افزار ما را نجات داد مقدار قابل توجهی از زمان و سریع و کارآمد بود.