هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

بهترین ابزار برای تاندربرد به چشم انداز مهاجرت.

باب

من جادوگر به عنوان راهی برای استفاده وارد کردن فایل eml به چشم انداز. اساسا, شرکت من ما نقل مکان کرد به Outlook, و من می خواستم برای دریافت ایمیل از تاندربرد تحت چشم انداز به عنوان. در حال حاضر من تمام ایمیل های قدیمی و ایمیل زیر چشم انداز بر روی یک کامپیوتر است. خوب کار می کرد. من واقعاً نمی توانم زیاد بگویم زیرا دستورالعمل هایی را که در وب در مورد نحوه انجام این کار با outlookimport پیدا کردم را دنبال می کردم.. واکنش اولیه من این بود که احتمالاً واضح نبود, من دستورالعمل را بود. نظر می رسید مثل من عبور از صفحه اصلی به انجام واردات. برای آنچه که ارزش دارد…