هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

من بیش از به انتخاب این شرکت.

دیو هانسن

اغلب اوقات سرویس و نرم افزار مشتری مخلوط نمی شوند. اینجا نه! سرویس باید نام این شرکت باشد. من تجربه چالش ها در مهاجرت از ایمیل زنده به Outlook (از آنجایی که آنها محصولات مایکروسافت و مصرف بالا و خشک و ترک که احساس می کند کمی). وقتی که من به آن نیاز پشتیبانی Outlookimport با من ماند هر مرحله از راه. گزینه های گران تر در شبکه وجود دارد, اما من بیش از به انتخاب این شرکت. ارزش باور نکردنی است.