هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

خیلی خوب کار می کند و همچنین یک دارایی بزرگ به من سریع بود.

برنارد

که من فقط به حال بروز من سیستم عامل ویندوز من خریداری برنامه شما 7 از ویستا. من می خواستم به واردات تمام نجات من ایمیل به چشم انداز. همانطور که می دانید ویندوز 7 نه برنامه ایمیل مایکروسافت را نمی, بنابراین چشم انداز واردات جادوگر واقعا به من کمک کرد. هزینه برنامه در مقایسه با هزینه زمان خود من صرفه جویی در زمان واقعی بود و قیمت پایین آن را جذاب تر می کند….. این واقعیت است که با این نسخهها کار خیلی خوب و سریع یک دارایی بزرگ برای من نیز بود..