ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

ขอบคุณสำหรับซอฟแวร์ของเรา!

คุณสามารถโปรดบอกเรา ทำไมคุณถอนการติดตั้งโปรแกรม และสิ่งที่ทำให้คุณทำได้? มันจะช่วยให้เราทำให้ซอฟต์แวร์ของเราดีกว่า ความเห็นของคุณ, คำแนะนำและความคิดมีคุณค่ามากต้องทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเรา. เราจริง ๆ ขอบคุณคำติชมของคุณ. ด้วยความช่วยเหลือของคุณ, เราจะทำโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณ. ขอบคุณ!