ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Outlook Import Software (outlookimport.com) นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Outlook Import Software (outlookimport.com) views user privacy as an important priority. As a consequence we operate a นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล to protect the rights and interests of our customers.

Information Collection

Outlook Import Software (outlookimport.com) will collect basic information from you when you register on the website, complete a form or buy a product or service from us. Examples of information we collect include your name, email address and physical address and contact information where provided. You may visit OutlookImport.com anonymously.

Information Collection in the Event of OutlookImport Failure to Process Client File

In the unlikely event that OutlookImport is unable to perform a file repair/import/export, we expressly reserve the right to request and receive a copy of the source file where the customer notifies us of a failure of Outlook Import Software to process, repair or recover the affected file. OutlookImport undertakes not to share any data with any 3rd parties and specifically will not transmit or reveal data without express written permission provided by the client.

Information Usage

We may use the information you provide in a number of ways. These include:
  • Personalization of your user experience when visiting our website, as a result of information provided in feedback forms and other information we obtain from you;
  • For making improvements to our website and user experience for our customers and visitors;
  • For making improvements to our customer service so we can respond quickly and effectively to the needs of you and our other customers;
  • For transaction processing, in order to improve the buying process and enhance customer security of their financial data. OutlookImport.com will NOT sell, exchange, transfer or share with 3rd parties under any circumstances, including information which is both public and private, other than for the express need to process payment and delivery of our products and services;
  • For informing you of product developments and updates by email, including software updates and patches, as well as periodic company news. We include unsubscribe options at the bottom of all such emails;
  • For use in periodic promotions, contests, survey or other features of OutlookImport.com website.
  • Information Protection

OutlookImport.com operates a variety of security measures to protect information provided online and offline.

Information Disclosure

OutlookImport.com will NOT sell, exchange, transfer or share with 3rd parties under any circumstances, including information which is both public and private, other than for the express need to process payment and delivery of our products and services. This does not include trusted 3rd parties who provide operating support in the operation of the OutlookImport.com website, the normal conduct of our business and delivering services to customers, provided all such trusted parties have consented and signed a confidentiality agreement. We retain the right to release information where such release is deemed by us to be in compliance with the law, for the purpose of maintaining and securing our website and enforcing site policies, to protect our rights and those of others, including property and safety rights. We may also disclose non-identifiable information on our visitors for marketing, advertizing and other promotional and management purposes.

Cookie Use

We use cookies.

Third Party Links

We may offer products and services of 3rd party providers at our sole discretion. You are advised to consult the privacy and other policies of such 3rd party providers as appropriate. We have no liability or responsibility for the content, activities and policies of such 3rd party product and service providers.

Restriction of Privacy Policy to Online Activities Only

This privacy policy is applicable only to information collected online and does not apply to information provided offline.

Other Policies

Please visit the appropriate section of our website for information on our other policies, including:

User Consent

You agree to the terms of our Privacy Policy by visiting our site.

Privacy Policy Changes

Any changes to our Privacy Policy will be posted to this web page.

Contact

If you have any queries or issues regarding our Privacy Policy, you may contact us using the information at our contacts page.
 ;