Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Σας ευχαριστούμε που δοκιμάσατε το λογισμικό μας!

Θα μπορούσε να σας παρακαλώ να μας πείτε γιατί το απεγκαταστήσατε το πρόγραμμα και τι σας έκανε να κάνετε? Θα βοηθήσει εμάς να βελτιώσουμε το λογισμικό μας. Τα σχόλιά σας, προτάσεις και ιδέες είναι πολύτιμη, καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε βελτιώσεις στο λογισμικό μας. Εκτιμούμε πραγματικά τα σχόλιά σας. Με τη βοήθειά σας, θα κάνουμε καλύτερα το πρόγραμμα έτσι ώστε να ικανοποιεί το σκοπό σας. Ευχαριστούμε!