Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Δούλεψε καλύτερα από το αναμενόμενο.

Steve

Βρήκα Οδηγός εισαγωγής του Outlook επειδή Microsoft πέσει η μπάλα όταν αφαιρεθεί Η αλληλογραφία των Windows από Windows 7. Δεν τον έκτισαν ένα μετατροπέα στο νέο λειτουργικό σύστημα, και ξέχασα ότι δεν έχουν όλοι έσπευσαν να αγοράσουν την τελευταία Microsoft Office ή Microsoft Outlook για να πάει μαζί με το νέο λειτουργικό σύστημα. Έχω γραφείο 2003 και ότι η έκδοση του Outlook δεν ξέρει πώς να εισάγετε αρχεία .eml. I ran the Upgrade Advisor and followed all precautions. It seems like this should have been flagged asThings to do before upgradingThere were no helpful workarounds in the forums, other than to export files to Outlook format from Windows Mail. This would only be helpful advice before the upgrade, since Windows 7 removes Windows Mail during the installation. I was lucky to find your software while searching for a solution to my problem. I downloaded the demo and tried it on a few files. It worked better than I expected so I purchased the license and converted all of my email. I also appreciated the reasonable price.