Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Το πρόγραμμα έκανε τη δουλειά αξιοθαύμαστα.

Sandy Picot

Αγόρασα Οδηγός εισαγωγής του Outlook επειδή είμαι αναβάθμιση από το μισητό Vista στα παράθυρα 7 οποία δεν υποστηρίζει ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας. I had been used to Outlook Express so I used it’s successor in Vista which is Windows Mail and as I had organised my emails into folders for the various committees on which I sit I needed very much to keep what I had already and Windows Mail seemed to have no system of exporting in a sensible fashion. Είχα ήδη το Microsoft Outlook και ανακαλύψαμε το πρόγραμμά σας το οποίο απευθύνεται το email πρόβλημα και έκανε τη δουλειά αξιοθαύμαστα.