Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Προϊόν σας είναι μια καλή.

Mark Thomas

Θα ήθελα να μετακινήσετε πίσω στο MS Outlook 2010 από το Thunderbird. Πηγαίνει πέρα από διάφορα φόρουμ, το προϊόν σας και ένα άλλο συστήθηκε. Κατά τη δοκιμή άλλων προϊόντων ήταν να fiddly, αλλά άφησε ατομικός ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως μορφή EML που ανοίγει όπως ένα συνημμένο μέσα στο Outlook. Προϊόν σας είναι μια καλή.