Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Το λογισμικό σας ήταν εύκολο στη χρήση και λυθεί το πρόβλημά μου.

Τόνι

Είχα δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των «Windows Mail» μου’ σε μορφή Windows Mail πριν από την εγκατάσταση των Windows 7 σε ένα νέο σκληρό δίσκο. Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του τρόπου επαναφοράς των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook (Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το Windows Mail δεν συμπεριλήφθηκε στα Windows 7!). Το λογισμικό σας ήταν εύκολο στη χρήση και λυθεί το πρόβλημά μου.