Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Μας αρέσει ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό που θυμάται δομή φακέλου.

Καλώς ήρθατε στην Elaine

Το λογισμικό είναι μεγάλη. Εμείς το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο υποστήριξης της ασκήσεως της προσφυγής. Όταν παίρνουμε τα μηνύματα των πελατών που παράγεται για να μας εγγενώς ως .msg του, Εμείς μπορεί να συντάξουν όλα σε ένα .pst αρχείο, έτσι ώστε οι δικηγόροι μπορούν να επανεξετάσουμε χρησιμοποιώντας το Outlook. Μας αρέσει ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό που θυμάται δομή φακέλου. Ωραίο προϊόν.