Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Αυτό το λογισμικό μας έσωσε ένα αξιόλογο χρονικό διάστημα και ήταν γρήγορη και αποτελεσματική.

Λαούρα

Είχαμε ένα αρχείο .pst που πήρε κατεστραμμένο έτσι χρησιμοποιήσαμε ένα πρόγραμμα για να ανακτήσει τα πάντα από το κατεστραμμένο αρχείο PST, Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση κληθήκαμε να μετατρέπουν τα πάντα σε μορφή Outlook Express. Όλα τα μηνύματα που έπρεπε με .eml σχήμα και υπήρχε 20,000 τους έτσι το λογισμικό σας ήταν φανταστική και ήταν σε θέση να μετατρέψει όλα τα αρχεία και εισήγαγε τέλεια σε Outlook 2007. Αυτό το λογισμικό μας έσωσε ένα αξιόλογο χρονικό διάστημα και ήταν γρήγορη και αποτελεσματική.