Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Υπάρχει μια αναλογική Outlook Wizard Ανάκτηση του pst θεατής για να προβάλετε τα περιεχόμενα του το κατεστραμμένο αρχείο?

This article describes the capabilities of Outlook Recovery Wizard as a pst viewer. Το pst viewer helps to determine what data the utility will retrieve from the corrupted pst αρχείο.

For the convenience of users of Outlook Recovery Wizard, the ability to view the structure of a pst file has been implemented. This was done so the user, before recovery, has the opportunity to see the pst file structure, as well as the contents of the Outlook folders, and determine what data from a corrupted pst file can be recovered by the program. Το pst viewer is available at the third step of the Recovery Wizard. Namely, after the options for recovery of the pst have been given in the first step (the original pst file, output file format) and analysis of the corrupted pst file has been performed in the second step.

Viewing the original pst file is like viewing the data in Microsoft Outlook. Το pst viewer window is divided into three areas. The left side shows the pst structure — the Outlook folders found. The number beside the directory name indicates the number of items in the directory. In the Outlook folders list it’;s possible to move and expand the directories if they contain subdirectories. Items in the selected folder are displayed in the upper right of the pst viewer παράθυρο. The contents of the items themselves (e.g., text, e-mail) are at the lower right.

Please note that the demo version of Outlook Recovery Wizard shows the contents of messages and other Outlook items for only a few seconds and then closes the item viewing area. This time is quite enough to see what information will be retrieved from the corrupted pst αρχείο. The demo version also recovers a limited number of items from each Outlook folder.

Analogous to viewing the structure of pst files, Outlook Recovery Wizard can display the contents of offline folders (ost files). This feature of the program will be useful in cases where it is not possible to connect to the MS Exchange Server. Για παράδειγμα, while on a business trip, you urgently need to find a contact, and you don’;t have access to the Internet. In this case, to your aid come the capabilities of Outlook Recovery Wizard as a pst viewer.

But don’;t forget that the main purpose of Outlook Recovery Wizard is to repair and convert pst αρχεία. Ως εκ τούτου, the functionality of a utility like the pst viewer is somewhat limited. But the main thing is that Recovery Wizard helps to repair pst files in order to resume working comfortably with MS Outlook.

This article describes the capabilities of Outlook Recovery Wizard as a pst viewer. The pst viewer helps to determine what data the utility will retrieve from the corrupted pst file.

 ;