Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Antivirus μου υπόπτων λογισμικό σας στην αποστολή κρυφών δεδομένων.

Q. Διαγράφεται πρόγραμμα γιατί Kapersky Labs δήλωσε ότι βρέθηκε ύποπτο αρχείο που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα – δηλ.. αποστολή κρυφών δεδομένων. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί χρειάζομαι πραγματικά αυτό το πρόγραμμα να λειτουργεί για μένα και τώρα.

Αποθήκευση προορισμού - Προεπιλογή του Outlook Αποθήκευση επιλεγμένων.

Kasperskiy προστασίας από ιούς εμφανίζει προειδοποίηση.

Α. ελέγχους λογισμικό μας για μια νέα έκδοση κάθε φορά που ξεκίνησε, και ότι η συμπεριφορά ήταν ύποπτος από ιούς σας. Είναι απλά ψευδώς θετικό του Kaspersky προστασίας από ιούς.