El més intel ligent, solucions més eficaces per a la importació, Exportació i recuperar totes les dades de correu d'Outlook.

Aquest programari ens salvar una notable quantitat de temps i va ser ràpida i eficient.

Laura

Vam tenir un fitxer. pst que corrompia per aixó hem utilitzat un programa tot recuperar de la PST corrupte expedient, No obstant això, en aquest cas ens estaven obligats a convertir tot en format d'Outlook Express. Eren tots els missatges en EML format i no hi havia 20,000 d'ells perquè el seu programari era fantàstic i era capaç de convertir tots els arxius i importar-los perfectament a Outlook 2007. Aquest programari ens salvar una notable quantitat de temps i va ser ràpida i eficient.