Den smartaste, mest effektiva lösningar för importera, Exportera och återställa alla dina Outlook mail data.

Användarvillkor

Outlook Import.com villkor (ToS)

OutlookImport.com är en kommersiell webbplats och driver en politik som styr användningen av vår hemsida och skyddar rättigheterna för användare och kunder.

Om du fortsätter att använda OutlookImport.com du därmed godkänner du våra olika politik och våra användarvillkor tillsammans med eventuella tillhörande villkor därtill hörande.

Du uttryckligen överens om att vara bunden av och följa OutlookImport.com sekretesspolicy och följande Allmänna Villkor.

Om du inte håller med vår Regler och villkor för användning, vår Sekretesspolicy för eller någon annan policy eller driftförhållande därtill hörande, Vänligen omedelbart sluta använda vår hemsida.

Termen “Outlook-importprogramvara”, eller “OutlookImport”, eller “vi”, eller “oss”, hänvisar till innehavaren av OutlookImport.com webbplats. OutlookImport fysiska kontaktadress är:

65 Queen St W Toronto, PÅ M5H 2M 8, Kanada

Termen “du”, hänvisar till användaren, besökare eller kund på vår hemsida.

Följande villkor uttryckligen gäller:

(en) In the unlikely event that OutlookImport is unable to perform a file repair, Vi uttryckligen förbehåller oss rätten att begära och få en kopia av den skadade filen där kunden meddelar oss om ett fel i OutlookImport att reparera eller återställa den drabbade filen. OutlookImport åtar sig att inte dela några uppgifter med någon 3rd parter och särskilt inte kommer att överföra eller avslöja data utan skriftligt tillstånd från kunden;

(b) Content and information on this website and web pages are for your general information only – innehållet kan ändras utan föregående meddelande;

(c) We may vary the price of its merchandise at any time. Nytt pris kommer att gälla alla beställningar efter prisförändringen. Genom att fortsätta att använda programvaran eller en webbplats efter prisförändringen träder i kraft, du accepterar det nya priset.

(d) These Terms will continue to apply to you until terminated by either you or OutlookImport. OutlookImport kan säga villkoren eller avbryta din tillgång till tjänsten när som helst utan ytterligare förklaringar, bland annat i händelse av din faktisk eller misstänkt obehörig användning av OutlookImport produkter och tjänster eller bristande överensstämmelse med villkoren. Om du eller OutlookImport avsluta villkoren, eller om OutlookImport avbryter din åtkomst till företagets produkter eller tjänster, godkänner du att OutlookImport har inget ansvar eller ansvar gentemot dig och OutlookImport kommer inte att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

(e) Cookies are used to monitor visitor surfing and browsing preferences and behavior. Om datorn tillåter cookies, Vi kan använda personlig information så som erhållits i enlighet med vår sekretesspolicy;

(f) No warranty or guarantee as to the accuracy of the information and content on the website is provided, oavsett om det tillhandahålls av oss eller 3rd parter. Vi ger inte någon garanti för riktigheten, prestanda, aktualitet, lämplighet, fullständighet eller användbarhet av innehållet på vår hemsida för något särskilt eller specifikt syfte eller användning. Genom att fortsätta använda vår hemsida bekräftar att innehållet och information som vi ger kan vara felaktiga eller innehåller fel; du är medveten om att vårt ansvar är uteslutet när det gäller sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning av lagen;

(g) You use the information and content on our website at your own risk entirely. Inget ansvar ska tillfalla oss som en följd av er förlita sig på innehållet och informationen på denna webbplats. Du är ansvarig för att se till att produkter, information och material som finns på denna webbplats kommer att uppfylla dina egna specifika behov och krav;

(h) The materials and content on this website is owned or licensed by OutlookImport. Materialen och innehåll inkluderar, men är inte begränsade till, texten, grafik och bilder, design och layout av webbplatsen, utseende och logotyper, tagg linjer och 3rd part upphovsrättsskyddat material. Allt material på vår webbplats anses vara upphovsrättsligt skyddat material och vi uteslutande förneka oss rätten att publicera, duplicera eller kopiera i någon form utan vårt uttryckliga tillstånd;

(jag) All trade marks which are not owned by OutlookImport are so designated by us on the website;

(g) Unauthorized use of our website and the materials found thereon may give rise to a claim for damages. Ytterligare, nämnda användning kan utgöra ett brott;

(k) 3rd part länkar kan finnas på vår hemsida som ansluter till andra webbplatser. När du använder dessa länkar för att besöka en annan webbplats, du är bundna av de villkor som hänför sig till denna webbplats – Titta i lämpligt avsnitt av en sådan webbplats(s) att fastställa lämpliga strategier som gäller i så fall. Vi uttryckligen ange att sådana länkar inte innebära att vi stödjer eller validera sådan 3rd parts webbplats(s) och vi uttryckligen har inget ansvar för innehållet på dessa; och

(l) Your use of our website and any dispute arising therefrom shall be governed by the law of Canada.