Nejchytřejší, najúčinnejšie riešenie pre import, Export a obnovenie všetky vaše údaje programu Outlook mail.

Podmienky služby

Outlook Import.com Podmienky služby (ToS)

OutlookImport.com je obchodné webové stránky a funguje politiky, ktorými sa riadi používanie našich webových stránok a chráni práva užívateľov a zákazníkov.

Ak máte aj naďalej používať OutlookImport.com súhlasíte, že budete naše rôzne politiky a našich zmluvných podmienkach spoločne s akýmikoľvek doplnkovými podmienky vzťahujúce sa k tomuto.

Tie sú výslovne súhlasí s tým byť viazaný a musí spĺňať OutlookImport.com Zásadami ochrany osobných údajov a tieto podmienky používania.

Ak nesúhlasíte s naším podmienky používania, náš Ochrana osobných údajov alebo akákoľvek iná politika alebo prevádzkové podmienky súvisiace nej, prosím okamžite prestať používať naše webové stránky.

Termín “Outlook dovoz tohto softvéru”, alebo “OutlookImport”, alebo “my”, alebo “nami”, odkazuje na majiteľov webových stránok OutlookImport.com. OutlookImport fyzický kontakt adresa:

65 Queen St W Toronto, NA M5H 2M 8, Kanada

Termín “vy”, sa vzťahuje na užívateľa, Návštevník alebo zákazník na našich webových stránkach.

Tieto podmienky sa vzťahujú výslovne:

(a) In the unlikely event that OutlookImport is unable to perform a file repair, Výslovne si vyhradzujeme právo požadovať a získať kópiu poškodeného súboru, kde nás zákazník upozorní na zlyhanie OutlookImport opraviť alebo obnoviť príslušný súbor. OutlookImport zaväzuje, že nebude zdieľať dáta, akákoľvek 3rd strany a najmä nebude vysielať ani odhaliť dáta bez výslovného písomného súhlasu poskytnuté klientom;

(b) Content and information on this website and web pages are for your general information only – Obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia;

(C) We may vary the price of its merchandise at any time. Nová cena bude vzťahovať na všetky objednávky po zmene ceny. Naďalej používať softvér alebo webové stránky po zmene cena nadobudne platnosť, dostanete novú cenu.

(d) These Terms will continue to apply to you until terminated by either you or OutlookImport. OutlookImport môže ukončiť zmluvné podmienky alebo pozastaviť váš prístup k službe kedykoľvek a bez ďalšieho vysvetlenia, a to aj v prípade skutočného alebo predpokladaného neoprávneného použitia OutlookImport výrobkov a služieb alebo nesúladu s Podmienkami. Ak ste vy alebo OutlookImport ukončiť zmluvný, alebo ak OutlookImport pozastaví svoj prístup k firemné produkty alebo služby, Súhlasíte s tým, že OutlookImport nenesie žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť voči vám a OutlookImport nebude refundovať žiadne sumy, ktoré ste už zaplatené, v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

(e) Cookies are used to monitor visitor surfing and browsing preferences and behavior. Ak je váš počítač umožňuje súbory cookie, môžeme použiť osobné údaje takto získané v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov;

(F) No warranty or guarantee as to the accuracy of the information and content on the website is provided, či dodávané nami, alebo 3rd strany. Nemáme žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, výkon, včasnosť, vhodnosť, úplnosť alebo použiteľnosť obsahu k dispozícii na našich webových stránkach pre akýkoľvek konkrétny alebo konkrétny účel alebo použitie. Pokračujúcim využívaním našich webových stránok beriete na vedomie, že obsah a informácie, ktoré poskytnete, môžu byť nepresné alebo obsahujú chyby; beriete na vedomie, že naša zodpovednosť je vylúčená, pokiaľ ide o tieto nepresnosti či chyby v plnom rozsahu zákona;

(g) You use the information and content on our website at your own risk entirely. Žiadnu zodpovednosť pripadá na nás v dôsledku vami opierajúci sa o obsahu a informácií uvedených na týchto webových stránkach. Nesiete zodpovednosť za to, že výrobky, informácie a materiály k dispozícii na týchto webových stránkach splní vaše vlastné špecifické potreby a požiadavky;

(hod) The materials and content on this website is owned or licensed by OutlookImport. Tieto materiály a informácie obsahovať, ale nie sú obmedzené na, Text, grafiky a obrazy, Konštrukcia a usporiadanie webových stránok, vzhľadu a logá, tag linky a 3rd copyright materiály strán. Všetky materiály na našich webových stránkach je považovaný za materiál chránený autorským právom a výhradne odoprieť právo publikovať, duplikovať alebo kopírovať v akejkoľvek podobe bez nášho výslovného súhlasu;

(ja) All trade marks which are not owned by OutlookImport are so designated by us on the website;

(g) Unauthorized use of our website and the materials found thereon may give rise to a claim for damages. ďalej, uvedené použitie môže byť trestným činom;

(k) 3rd väzby strán môžu byť poskytnuté na našich webových stránkach, ktoré sa pripájajú k inej webovej stránky. Ak použijete tieto odkazy k návšteve iné webové stránky, ste viazaní podmienkami, ktoré sa týkajú tejto internetovej stránky – mali by ste preštudovať príslušnú časť týchto webových stránok(s) na stanovenie vhodnej politiky, ktoré platia v tomto prípade. Výslovne uvádza, že tieto odkazy neznamenajú schvaľujeme alebo potvrdiť taký 3rd Webové stránky večierok(s) a my výslovne žiadnu zodpovednosť za obsah na ňom; a

(l) Your use of our website and any dispute arising therefrom shall be governed by the law of Canada.