Nejchytřejší, najúčinnejšie riešenie pre import, Export a obnovenie všetky vaše údaje programu Outlook mail.

Ako importovať e-maily do PST výhľadu a organizovať adresárov používateľského profilu

Q. už máme adresárová štruktúra na mieste. Ale my potrebujeme samostatné súbory PSTs pre každú osobu, ako je neil.pst, andrew.pst, alex.pst, atď. Existuje spôsob, ako to urobiť,?

A. Ak sú všetky e-maily zákazníkov by mali byť dovezené do jedného súboru PST, môžete skopírovať všetky e-mailových súborov ov do samostatných adresárov na pevnom disku, potom je importovať všetky do súboru PST.

Napríklad, môžete vytvoriť adresára, ako je:

D:\e-maily
D:\E-maily Neil …
D:\E-maily Andrew …
D:\E-maily Alex …

Po ktorej budete môcť ukázať Sprievodca Outlook importom do zložky zdroj koreňovej D:e-maily Utility bude importovať všetky e-maily, v súlade s zložky a podpriečinky štruktúrou.

Ak chcete importovať všetky zložky užívateľa do samostatného súboru PST, mali by ste zvoliť zložku používateľa ako zdroj a spracovať import samostatne. Tí používatelia, ktorí majú Enterprise licencie môže Nastavenie Batch Import frontu pre import e-mailov do niekoľkých súborov PST.