Den smarteste, mest effektive løsninger for import, Eksportere og gjenopprette alle dataene dine Outlook-e-post.

Hvorfor Vista Mail mappenavn er avkortet?

Jeg merker at mappenavnene ble endret etter import. Det synes å beholde bare først 11 tegnene i mappenavnet. For eksempel: “Lang mappenavnet” ble endret til “Den lange Fo c17“. Hvordan du kan unngå dette problemet?

Dessverre er det den Vista Mail funksjonen som ikke kan overses. Den Vista Mail først lagrer e-post filer i mappene som allerede har kodet og forkortet navn, så Outlook importveiviseren endre mappenavnet, det bare importere e-filer s og mappenavn som er.

Mappenavn (vanligvis lengre enn 15 tegn – inkludert mellomrom) avkortes og kodet i e-post Melding butikken. Siden importprosessen ikke interagerer med den interne databasen, de kompakte mappenavn i e-post Melding Store er brukt. på samme måte, det ser ut til at plasseringen av mappene ved import ved hjelp av Mail, er hentet fra deres plassering i meldingslageret snarere enn plasseringen registrert av e-postdatabasen for brukergrensesnittet i Vista Mail.

Mapper med navn over en viss avkuttes og kodet til å gjøre det enklere for databasen for å indeksere den. For lang mappenavn, Du kan unngå trunkering + koding ved først å navnet mindre enn 15 tegn. Du kan deretter endre navnet med et lengre navn (lengre navnet vil ikke bli reflektert i meldingslageret).