Nejchytřejší, nejefektivnější řešení pro import, Export a obnovení všech dat pošty aplikace Outlook.

Jak importovat e-maily do PST výhledu a organizovat adresářů uživatelského profilu

Q. Již máme adresářová struktura na místě. Ale my potřebujeme samostatné soubory PSTs pro každou osobu, jako je neil.pst, andrew.pst, alex.pst, atd. Existuje způsob, jak to udělat,?

A. Pokud jsou všechny e-maily zákazníků by měly být dovezeny do jednoho souboru PST, můžete zkopírovat všechny e-mailových souborů ů do samostatných adresářů na pevném disku, pak je importovat všechny do souboru PST.

Například, můžete vytvořit adresáře, jako je:

D:\e-maily
D:\E-maily Neil …
D:\E-maily Andrew …
D:\E-maily Alex …

Po které budete moci ukázat Průvodce Outlook importem do složky zdroj kořenové D:e-maily Utility bude importovat všechny e-maily, v souladu s složky a podsložky strukturou.

Chcete-li importovat všechny složky uživatele do samostatného souboru PST, měli byste vybrat složku uživatele jako zdroj a zpracovat import samostatně. Ti uživatelé, kteří mají Enterprise licence může Nastavení Batch Import fronty pro import e-mailů do několika souborů PST.