هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

آنتی ویروس من گمان نرم افزار خود را در ارسال داده ها پنهان.

س. برنامه حذف شده به دلیل Kapersky آزمایشگاه اعلام آن فایل مشکوک در ارتباط با این برنامه – یعنی. ارسال داده های پنهان. می توانید توضیح دهید چون من واقعا نیاز به این برنامه به کار برای من و در حال حاضر.

ذخیره سازی مقصد - پیش فرض ذخیره سازی چشم انداز انتخاب شده.

Kasperskiy آنتی ویروس را نشان می دهد هشدار.

آ. چک نرم افزار ما برای یک نسخه جدید در هر زمان آن آغاز شده, و رفتار های آنتی ویروس خود را مشکوک بود. این فقط مثبت کاذب کسپرسکی آنتی ویروس است.