Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Của bạn Outlook Import Wizard đã làm công việc hoàn hảo.

BA McEwen

Tôi đã sử dụng Windows Live Mail, mà ngẫu nhiên quyết định không làm việc một ngày. Do đó, tôi hết sức cần thiết để khôi phục lại tất cả các EML và cấu hình từ Windows Live Mail vào các chỉ khác làm việc ứng dụng email mà tôi đã có, đó là Outlook 2007. Của bạn Outlook Import Wizard đã làm việc hoàn hảo, một cách nhanh chóng khôi phục lại hàng trăm và hàng trăm email vào outlook sao chép cấu trúc thư mục ban đầu tôi đã có. Nó nghĩa là là người hùng. Rất cám ơn cho một ứng dụng rất hữu ích và chức năng. Chỉ cần một chương trình bây giờ mà loại bỏ trùng lặp email trên nhiều thư mục con.

 ;