Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Chúng tôi sử dụng nó trên một cơ sở hàng ngày và nó là một tiết kiệm thời gian thực.

Ben Danilevski

Chúng tôi có một số lượng hudge eml và msg lưu trữ từ người dùng được lưu trữ tại máy chủ sao lưu. Tôi đã cố gắng sử dụng một phần mềm để nhập khẩu email tập tin vào Outlook, nhưng nhanh chóng trở thành chán của dài thời gian xử lý, không phải đề cập đến các từ khóa giá cao. Tôi bắt đầu tìm kiếm một thay thế, và tìm thấy Outlook Import Wizard. Chương trình này là rực rỡ, và chi phí rất ít. I haven’;t xem xét lại, và sáng rất hài lòng với nó. Tôi muốn cảm ơn bạn cho chương trình tuyệt vời của bạn. Chúng tôi sử dụng nó trên một cơ sở hàng ngày và nó là một tiết kiệm thời gian thực.

 ;