Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Chúng tôi đặc biệt thích các tính năng ghi nhớ cấu trúc thư mục.

Elaine Bienvenu

Phần mềm là rất tốt. Chúng tôi đang sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ kiện tụng. When we get client emails produced to us natively as .msg’;s, chúng tôi có thể biên dịch chúng tất cả vào một .pst tập tin để các luật sư có thể xem lại nó bằng cách sử dụng Outlook. Chúng tôi đặc biệt thích các tính năng ghi nhớ cấu trúc thư mục. Tốt đẹp sản phẩm.

 ;