Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Thunderbird để Outlook di cư đã được dễ dàng.

Ignacio Schmidt

Tôi đã phải sử dụng thunderbird di động cho một vài tuần như máy tính chính của tôi đã xuống. Tôi cài đặt lại tất cả mọi thứ và tôi đã phải di chuyển email của tôi trong khách hàng đó để cài đặt outlook của tôi. Tôi sử dụng 7 email tài khoản cá nhân/doanh nghiệp, do đó, bằng cách sử dụng Outlook Import Wizard là một lựa chọn, Tôi cần phải có họ tất cả cùng nhau. Vì vậy, I exported thunderbird’;s email để EML và sau đó nhập chúng vào Outlook.

 ;

 ;