Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Nhờ vào phần mềm của bạn

Joel

Di chuyển của tôi bây giờ hoàn thành, nhờ vào phần mềm của bạn. Tôi đã sử dụng Outlook nhập khẩu để chuyển đổi khoảng 10,000 email nằm trong hàng trăm thư mục và Outlook Export Wizard to convert my .pst archives –; một lần nữa nhiều hơn 10,000 email. My Mac has indexed all these files with Spotlight –; nó không được thực hiện tự động nhưng tôi quản lý để ép buộc nó để làm như vậy. Tôi bây giờ đã sẵn sàng cho 2011 với môi trường thương hiệu mới của Apple. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều cho hỗ trợ có giá trị và xuất sắc phản ứng của bạn! Tôi muốn bạn và toàn bộ Outlook nhập khẩu đội một năm rất vui vẻ và thành công 2011!

 ;