Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Nó đã làm việc tốt hơn tôi mong đợi.

Steve

Tôi tìm thấy Outlook Import Wizard bởi vì Microsoft bỏ bóng khi họ loại bỏ Windows Mail từ Windows 7. Họ đã không xây dựng một bộ chuyển đổi vào hệ điều hành mới, và quên rằng không phải tất cả mọi người đổ xô ra để mua mới nhất Microsoft Office hay Microsoft Outlook để đi cùng với hệ điều hành mới. Tôi có Office 2003 và là phiên bản của Outlook không biết làm thế nào để nhập khẩu EML tập tin. I ran the Upgrade Advisor and followed all precautions. It seems like this should have been flagged as “;Things to do before upgrading”; There were no helpful workarounds in the forums, other than to export files to Outlook format from Windows Mail. This would only be helpful advice before the upgrade, since Windows 7 removes Windows Mail during the installation. I was lucky to find your software while searching for a solution to my problem. I downloaded the demo and tried it on a few files. It worked better than I expected so I purchased the license and converted all of my email. I also appreciated the reasonable price.

 ;