Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

I will be glad to tell others of your and your company’;s tốt công việc.

Doug Treadway

Tôi đã đi đến một diễn đàn Thunderbird và mô tả vấn đề của tôi, và trong vòng 10 phút, tôi đã có một tiện ích download tuyệt vời cho Thunderbird. Tôi sử dụng nó vào ngày hôm nay và sau đó sử dụng chương trình của bạn và đã thành công tuyệt vời. Tất cả mọi thứ tôi muốn di chuyển từ Thunderbird để Outlook 2010 (Ngoại trừ sổ địa chỉ của tôi) đã đi chỉ là slick là có thể. Cảm ơn bạn rất nhiều cho lời đề nghị của loại trợ giúp. I will be glad to tell others of your and your company’;s tốt công việc.

 ;

 ;

 ;