Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Tốt nhất Tiện ích cho Thunderbird để Outlook di cư.

Bob

Tôi đã sử dụng thuật sĩ như là một cách để nhập khẩu eml tập tin vào Outlook. Về cơ bản, công ty của tôi di chuyển chúng ta đến Outlook, và tôi muốn nhận được email từ Thunderbird dưới Outlook là tốt. Bây giờ tôi có tất cả các email cũ và hiện tại email trong Outlook trên một máy tính của tôi. Nó hoạt động tốt. I can’;t thực sự nói quá nhiều như tôi đã được theo hướng dẫn tôi tìm thấy trên web làm thế nào để làm điều này với outlookimport. My initial reaction was that it probably wouldn’;t đã rõ ràng, Tôi đã không có các hướng dẫn. Nó có vẻ như tôi bỏ qua trang chính để làm việc nhập khẩu. For what that’;s worth…;

 ;