Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

All posts tagged export outlook

Xuất khẩu Outlook email và danh bạ với Outlook Export Wizard

Các ý kiến tắt xuất khẩu Outlook email và danh bạ với Outlook Export Wizard
Xuất khẩu Outlook email và danh bạ bằng công cụ xuất khẩu và chuyển đổi đa chức năng. Outlook Export Wizard cho phép khai thác xuất khẩu thư điện tử Outlook, ghi chú, địa chỉ liên hệ, lịch, nhiệm vụ, tạp chí các mục đơn giản, Tất cả các loại đối tượng và các mặt hàng bạn có thể tìm thấy trong Outlook và chuyển đổi chúng sang các định dạng khác để tiếp tục chỉnh sửa, xuất bản hoặc chế biến bởi các ứng dụng bên thứ ba. Đọc thêm
 ;