Archive

Posts Tagged ‘;eml to outlook’;

Phiên bản mới của Outlook Import Wizard phát hành, v1.5.3

April 2nd, 2009 Comments off

Chúng tôi đã thêm một số tùy chọn bổ sung mà cho phép để tăng EML nhập khẩu khả năng. Bây giờ bạn có thể giới hạn kích thước tối đa của EML và / hoặc Bột ngọt nộp đơn để được nhập khẩu. Điều này có thể hiệu quả nếu bạn nhầm lẫn đính kèm tập tin lớn cho một số e-mail và sau đó có vấn đề khi mở lớn như e-mail trong Microsoft Outlook. Nó có thể lọc ra các tập tin EML có chứa file đính kèm cũng như các thông báo không có file đính kèm. Phiên bản mới của Outlook Import Wizard (1.5.3) là có sẵn để tải về. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đánh giá cao những lợi thế của mở rộng eml cho triển vọng chuyển đổi.

Outlook Import Wizard cho phép bạn chuyển EML và các tập tin thư bột ngọt cho Microsoft Outlook một cách nhanh chóng và không đau đớn. Không chỉ Outlook nhập khẩu Thuật sĩ chuyển đổi tin nhắn email, nó cũng lưu giữ tất cả các file đính kèm, so you’;ll maintain the integrity of all of your original data during the export.