Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Chính sách bảo mật

Outlook nhập khẩu phần mềm (OutlookImport.com) Chính sách bảo mật

Outlook nhập khẩu phần mềm (OutlookImport.com) Xem quyền riêng tư người dùng như là một ưu tiên quan trọng. Kết quả là chúng tôi hoạt động một Chính sách bảo mật để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

Thu thập thông tin

Outlook nhập khẩu phần mềm (OutlookImport.com) sẽ thu thập thông tin cơ bản từ bạn khi bạn đăng ký trên các trang web, hoàn thành một hình thức hoặc mua một sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi. Ví dụ về các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm tên của bạn, gửi email cho địa chỉ và địa chỉ vật lý và thông tin liên hệ nơi cung cấp. Bạn có thể truy cập OutlookImport.com ẩn danh.

Bộ sưu tập thông tin trong tổ chức sự kiện của OutlookImport Không để trình khách hàng tin

Trong trường hợp không chắc rằng OutlookImport là không thể thực hiện một sửa chữa tập tin / nhập khẩu / xuất khẩu, chúng tôi rõ ràng có quyền yêu cầu và nhận được một bản sao của tập tin nguồn, nơi các khách hàng thông báo cho chúng ta về một thất bại của phần mềm nhập khẩu Outlook để xử lý, Sửa chữa hoặc khôi phục tập tin bị ảnh hưởng. OutlookImport cam kết không để chia sẻ bất kỳ dữ liệu với bất kỳ bên thứ 3 và đặc biệt sẽ không chuyển giao hoặc tiết lộ dữ liệu mà không cần sự cho phép bằng văn được cung cấp bởi các khách hàng.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp trong một số cách. Chúng bao gồm:
  • Cá nhân hoá kinh nghiệm người dùng của bạn khi truy cập vào trang web của chúng tôi, là kết quả của thông tin được cung cấp trong các hình thức thông tin phản hồi và thông tin khác, chúng tôi có được từ bạn;
  • Đối với việc cải tiến trang web và người dùng của chúng tôi trải nghiệm cho khách hàng và du khách của chúng tôi;
  • Đối với việc cải tiến dịch vụ khách hàng của chúng tôi vì vậy chúng tôi có thể đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả với nhu cầu của bạn và khách hàng khác của chúng tôi;
  • Đối với xử lý giao dịch, để cải thiện quá trình mua hàng và tăng cường an ninh của khách hàng dữ liệu tài chính. OutlookImport.com sẽ KHÔNG bán, trao đổi, giao dịch, chuyển hoặc chia sẻ với bên thứ 3 trong mọi trường hợp, bao gồm cả thông tin đó là cả công và tư, khác hơn so với nhu cầu hiện để xử lý thanh toán và giao hàng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  • Đối với thông báo cho bạn về sự phát triển và cập nhật sản phẩm qua email, bao gồm bản cập nhật phần mềm và bản vá lỗi, cũng như tin tức công ty định kỳ. Chúng tôi bao gồm các lựa chọn không đăng ký ở dưới cùng của tất cả các email đó;
  • Để sử dụng trong chương trình khuyến mại định kỳ, cuộc thi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web OutlookImport.com.
  • Bảo vệ thông tin

OutlookImport.com hành một loạt các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin được cung cấp trực tuyến và offline.

Công bố thông tin

OutlookImport.com sẽ KHÔNG bán, trao đổi, giao dịch, chuyển hoặc chia sẻ với bên thứ 3 trong mọi trường hợp, bao gồm cả thông tin đó là cả công và tư, khác hơn so với nhu cầu hiện để xử lý thanh toán và giao hàng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy có cung cấp hỗ trợ hoạt động trong các hoạt động của trang web OutlookImport.com, tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và dịch vụ cung cấp cho khách hàng, cung cấp tất cả các bên tin cậy như đã đồng ý và ký kết một thỏa thuận bí mật. Chúng tôi giữ quyền phát hành thông tin, nơi phát hành như vậy được coi là bởi chúng ta phải tuân theo pháp luật, với mục đích duy trì và đảm bảo website của chúng tôi và thực thi các chính sách trang web, để bảo vệ quyền lợi của mình và của những người khác, bao gồm quyền tài sản và an toàn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin không mang tính chất đối với du khách của chúng tôi để tiếp thị, doanh quảng cáo và mục đích quảng cáo và quản lý khác.

Cookie Sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie.

Liên kết của bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ của các nhà cung cấp bên thứ 3 theo quyết định của chúng tôi. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​các chính sách bảo mật và khác như các nhà cung cấp bên thứ 3 như thích hợp. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, hoạt động và chính sách như vậy sản phẩm của bên thứ 3 và các nhà cung cấp dịch vụ.

Hạn chế sách bảo mật để hoạt động trực tuyến Only

chính sách bảo mật này chỉ áp dụng để thu thập thông tin trực tuyến và không áp dụng cho các thông tin được cung cấp ẩn.

Chính sách khác

Vui lòng truy cập các phần thích hợp của trang web của chúng tôi để biết thông tin về các chính sách khác của chúng tôi, kể cả:

Chấp thuận người sử dụng

Bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách truy cập trang web của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ được đăng lên trang web này.

Tiếp xúc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin tại trang liên lạc của chúng tôi.
 ;