Antivirus của tôi nghi ngờ phần mềm của bạn gửi dữ liệu ẩn.

November 10th, 2009 Atie Uhan

Q. Deleted program because Kapersky Labs stated it found suspicious file associated with this program –; tức là gửi dữ liệu ẩn. Bạn có thể giải thích bởi vì tôi thực sự cần chương trình này để làm việc cho tôi và bây giờ.

Destination storage - Default Outlook Storage selected.

Kasperskiy chống virus cho thấy cảnh báo.

A. Phần mềm của chúng tôi kiểm tra một phiên bản mới mỗi khi nó bắt đầu, và hành vi bị nghi ngờ chống virus của bạn. Đó là chỉ sai tích cực của Kaspersky chống virus.

Đóng cửa.
WP Socializer Aakash Web