Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Antivirus của tôi nghi ngờ phần mềm của bạn trong việc gửi dữ liệu ẩn.

Q. Deleted program because Kapersky Labs stated it found suspicious file associated with this program –; tức là cách gửi dữ liệu ẩn. Bạn có thể giải thích vì tôi thực sự cần chương trình này để làm việc cho tôi, và bây giờ.

Destination storage - Default Outlook Storage selected.

Kasperskiy chống vi-rút cho thấy cảnh báo.

A. Phần mềm của chúng tôi kiểm tra phiên bản mới mỗi khi nó bắt đầu, và hành vi đó nghi ngờ bởi chống virus của bạn. Đó là chỉ cần sai tích cực của Kaspersky antivirus.

 ;