Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Nhập khẩu eml tập tin vào outlook 2007

Outlook Import Wizard dễ dàng-sử dụng công cụ có thể nhập khẩu eml tập tin vào Outlook 2007, di chuyển email để phần mềm máy khách khác nhau mail để MS Outlook. Outlook Import Wizard có thể xử lý các thư mục và các tập tin eml khi họ bị ngắt kết nối từ ứng dụng thư khách, bao gồm những người được lưu trữ trên đĩa CD, DVD or network neighborhood –; Nhập khẩu eml outlook 2007 gốc thời gian đóng dấu. Nếu bạn có Outlook 2003 hoặc Outlook 2007 hoặc bất kỳ phiên bản trước đó và bó của tập tin email được lưu từ bất kỳ ứng dụng email được hỗ trợ, sau đó Outlook Import Wizard là hoàn hảo tiện ích cho bạn! Nhập khẩu các EMLbột ngọt các tập tin trở nên dễ dàng với Outlook Import Wizard, bạn có thể nhận được công việc làm một cách dễ dàng. Nó sẽ chứng minh là một tiện ích hoàn hảo để chuyển số lượng lớn các email tập tin hoàn toàn. The Outlook Import Wizard requires the Outlook to be installed but there is no downside appears when you’;tái cài đặt Outlook nhập khẩu công cụ.

Để nhập khẩu eml để Outlook 2007, năm 2003

và đầu phiên bản sử dụng các chỉ dẫn sau:

  1. Tải về Outlook Import Wizard và cài đặt nó
  2. Khởi động Outlook Import Wizard cài đặt tiện ích
  3. Đăng ký Outlook Import Wizard với mã chính mua hoặc sử dụng nó trong chế độ demo
  4. Khởi động lại các công cụ nhập khẩu để vô hiệu hóa các hạn chế demo
  5. Chọn điểm đến Outlook thư mục hoặc tập tin PST tại trang hướng dẫn đầu tiên và nhấn nút Next
  6. Chọn thư mục nguồn, nơi EML và bột ngọt tập tin được lưu trữ và nhấn nút Next
  7. Chọn hoặc bỏ chọn tin nhắn sẽ được nhập khẩu
  8. Nhấn nút Start và chờ cho đến cuối nhập khẩu

Khi chương trình kết thúc việc nhập khẩu để Outlook 2007 (hoặc bất kỳ phiên bản nào khác) bạn có thể chạy MS Outlook và kiểm tra kết quả, tổ chức nhập khẩu email vv. Outlook Import Wizard tạo ra cặp đặc biệt cho mỗi phiên nhập khẩu và các vị trí ower cấu trúc thư mục con đó.

 ;