Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Di chuyển email từ Apple Mail vào Outlook

Q. Tôi đã cố gắng sử dụng Outlook Import Wizard để nhập khẩu khoảng 15,000 email được lưu trữ trong Apple Mail (v4.1). Việc nhập khẩu đã được chủ yếu là thành công nhưng hầu hết các email có vẻ như đã có các bộ phận nhỏ các nội dung thay đổi. Điều này chủ yếu là biểu hiện bản thân như ký tự thay thế bằng các biểu tượng bằng (=) trong HTML email nhận được từ người dùng bằng cách sử dụng Outlook nhưng HTML mã chính nó đôi khi có thể được tìm thấy, Ví dụ:, thay thế dấu "và" (&;) biểu tượng với = amp;. Đây có phải là một vấn đề được biết đến và, Nếu như vậy, là có bất cứ điều gì mà tôi có thể làm để ngăn chặn nó? Có cách nào tốt hơn của di chuyển email từ Apple Mail vào Outlook để biến đổi đó không xảy ra?

A. Please enable the emails preprocessing option “;Sử các EML tiền xử lý (Unix, MAC); trước khi bắt đầu nhập khẩu. The “;Options”; nút có sẵn tại trang hướng dẫn thứ hai. Chỉ cần kích hoạt nó và nhập khẩu email vào Outlook. Tùy chọn này sẽ quét mỗi tin nhắn và đúng th mã hóa phù hợp với MS Windows char-thiết lập bảng. Nó sẽ loại bỏ biểu tượng rác từ nhập khẩu email vì vậy họ sẽ được chuyển nhập một cách chính xác.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Outlook Import Wizard lựa chọn xin vui lòng đọc bài viết này.

Nếu bạn cảm thấy khó chịu mỗi tùy chọn cấu hình riêng biệt, bạn có thể sử dụng một trong các cài đặt trước. Chọn cài sẵn cho Mac OS email phần mềm, nhấn các Áp dụng nút và xác nhận sự lựa chọn tùy chọn bằng cách nhấn Ok nút.

 ;