Den smartaste, mest effektiva lösningar för importera, Exportera och återställa alla dina Outlook mail data.

Varför Vista Mail mappnamn avkortas?

Jag märker att mappnamnen ändrades efter import. It seems to preserve only the first 11 characters of the folder name. Till exempel: ;Den långa mappnamn; was modified to “;Långa Fo c17;. Hur man undviker detta problem?

Tyvärr är det den Vista Mail funktion som inte kan hoppas över. De Vista Mail initialt lagrar e-post filer i mappar som redan har sådana kodade och trunkerade namn, så Outlook Import Wizard inte byta mappnamn på, det bara importera e-filer s och mappar namn som är.

Mappnamn (usually longer than 15 characters –; inklusive mellanslag) avkortas och kodas i e-post meddelande Store. Eftersom importen inte interagerar med den interna databasen, kompakt mappnamnen i e-post meddelande Store används. På samma sätt, Det verkar som mapparna när importeras med Mail, tas från deras plats inom meddelandearkivet i stället för den plats som registrerats av e-databasen för Användargränssnittet i Vista Mail.

Mappar med namn över en viss längd avkortas och kodas för att göra det lättare för databasen att indexera. För långa mappnamn, you can avoid the truncation+coding by initially making the name less than 15 characters. Du kan sedan byta namn på den med ett längre namn (längre namn kommer inte att återspeglas i meddelandearkivet).

 ;