Den smartaste, mest effektiva lösningar för importera, Exportera och återställa alla dina Outlook Mail-data.

Varför Vista Mail mappnamn avkortas?

Jag märker att mappnamnen ändrades efter import. Det verkar för att bevara endast de första 11 tecknen i namnet på mappen. Till exempel: ;Den långa mappnamn; was modified to “;Långa Fo c17;. Hur man undviker detta problem?

Tyvärr är det den Vista Mail funktion som inte kan hoppas över. Den Vista Mail initialt lagrar e-post filer i mappar som redan har sådana kodade och trunkerade namn, så Outlook Import Wizard inte byta mappnamn på, det bara importera e-filer s och mappar namn som är.

Mappnamn (usually longer than 15 characters –; inklusive mellanslag) avkortas och kodas i e-post meddelande Store. Eftersom importen inte interagerar med den interna databasen, kompakt mappnamnen i e-post meddelande Store används. På samma sätt, Det verkar som mapparna när importeras med Mail, tas från deras plats inom meddelandearkivet i stället för den plats som registrerats av e-databasen för Användargränssnittet i Vista Mail.

Mappar med namn över en viss längd avkortas och kodas för att göra det lättare för databasen att indexera. För långa mappnamn, Du kan undvika trunkering + kodning genom att initialt göra namnet mindre än 15 tecken. Du kan sedan byta namn på den med ett längre namn (längre namn kommer inte att återspeglas i meddelandearkivet).

 ;