Den smartaste, mest effektiva lösningar för importera, Exportera och återställa alla dina Outlook Mail-data.

Vanligaste orsakerna till skadade personliga mappar filer. Åtgärder som korrupt PST-data.

Denna artikel beskriver de mest utbredda felaktiga åtgärderna, inklusive användaren gjort sådana, som korrupt PST fildata. När användare är medvetna om orsakerna till PST korruption PST filer kan skyddas från sådana obehagliga konsekvenser som förlusten av viktig information samt den långa processen att reparera PST filer.

Att diagnostisera en skadade PST Fil, användare bör analysera orsakerna varför den har skadats.

Åtgärder som korrupt PST fildata:

  • Felaktigt spännande MS Outlook. En av de mest utbredda orsakerna. Ofta upphör MS Outlook att köra till följd av en plötslig förlust av makt eller på grund av användaren direkt (hård omstart, sluta med hjälp av Windows Task Manager, felaktigt stänga av datorn). Om Outlook utför informationsrelaterade uppgifter (till exempel, skriva information till PST-fil) När programmet är avslutat, Du är garanterad en skadade PST Fil.
  • Filsystemskador. En effekt av slitage eller defekt på en enhet (hårddisk eller flash-enhet). Fel i filsystemet på disken används för att lagra personlig mappfil kommer förr eller senare leda till korruption PST filer kan inte hantera samtidigt som de funktionella.
  • Personliga mappar filkomprimering. Komprimera personliga mappar filer är ofarlig och är ett sätt att minska PST storlek. Men felaktigt spännande MS Outlook medan detta förfarande utförs kommer helt säkert leda du behöver återställa PST fildata.
  • Skadlig programvara. Många virus och bitar av skadlig programvara som in MS Outlook via en otillräckligt skyddade e-postserver syftar till att korrupt PST filen data.
  • PST filstorlek. Detta påverkar användare som använder en datafil i det gamla formatet (MS Office 97-2002-format), där PST storlek är begränsat till 2GB. Ett försök att överskrida det maximala PST storlek (som genom att skriva ny information till en fil som redan är full) kan resultera i en korrupt PST filen.

Konsekvenserna av korruption PST filer kan Visa

A skadade PST filen kan enkelt diagnostiseras av de effekter som användaren oundvikligen stöter. Ett fel kan visas när MS Outlook startas, att säga att den PST-fil kan inte hittas eller är otillgänglig. Ibland visas ett felmeddelande inte, men Outlook själv börjar arbeta långsamt, som datorn börjar att hänga och inte svara på användaråtgärder. I detta fall, försök att avsluta Outlook korrekt (utan att tillgripa en hård omstart, till exempel), annars kan du korrupt PST filen data ännu mer.

Om du har stött på liknande problem när du använder MS Outlook, du uppmanas sedan att använda ett program för att återställa din personliga mappar filer, för att minimera risken att förlora viktig information. Outlook Recovery Wizard är ett mycket bekvämt verktyg för att återställa PST filer som kan reparera PST filer med deras data snabbt och enkelt. Men även det kan inte kompensera för den tid och stress som uppkommer om reglerna för användning av PST datafiler inte följs.

A skadade PST filen kan enkelt diagnostiseras av de effekter som användaren oundvikligen stöter. Ett fel kan visas när MS Outlook startas, att säga att den PST-fil kan inte hittas eller är otillgänglig. Ibland visas ett felmeddelande inte, men Outlook själv börjar arbeta långsamt, som datorn börjar att hänga och inte svara på användaråtgärder. I detta fall, försök att avsluta Outlook korrekt (utan att tillgripa en hård omstart, till exempel), annars kan du korrupt PST filen data ännu mer.

Om du har stött på liknande problem när du använder MS Outlook, du uppmanas sedan att använda ett program för att återställa din personliga mappar filer, för att minimera risken att förlora viktig information. Outlook Recovery Wizard är ett mycket bekvämt verktyg för att återställa PST filer som kan reparera PST filer med deras data snabbt och enkelt. Men även det kan inte kompensera för den tid och stress som uppkommer om reglerna för användning av PST datafiler inte följs.

 ;