E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Tuaj software është e lehtë për t'u përdorur dhe për të zgjidhur problemin tim.

Toni

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). Tuaj software është e lehtë për t'u përdorur dhe për të zgjidhur problemin tim.

 ;