E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Përvojë shumë të mirë me software tuaj.

Rick Lohmeyer

Kam pasur një përvojë shumë të mirë me Outlook Import Wizard v. 3 Dhe çmimi I paguar ishte shumë vlerë të mirë për të kohës dhe sherr kam ruajtur. Kam pasur një thumb drive me të .fotografi dbx nga Outlook Express v. 6 në një sistem tjetër. I turned them into .eml files –; more on that below –; dhe përdorur Outlook Import për t'i sjellë ata në Outlook 2007. Pas suksesshëm të importit, Kam gjetur të njëjtën dosje e strukturës në Outlook që kam pasur në tim duke punuar eksportit fotografi, with all converted emails intact…;
Unë gjithashtu e përdorur një program i lirë për të kthyer .fotografi dbx .eml fotografi. Ajo është dbxconv.exe. E dbxconv konvertuar 10,616 email në vetëm disa minuta dhe e programit tuaj, i solli ata në filen e strukturës në Outlook në rreth 12 minuta. Krahasoni që për disa orë të kërkohet nga një kompjuter të vjetër running windows XP dhe Outlook Express për eksport .fotografi dbx e duhur pemë directory.

 ;