E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Ky program na shpëtoi një përvojë shumë të madhe të kohës dhe ishte e shpejtë dhe efikase.

Laura

Kemi pasur një .pst file u korruptuar kështu që ne kemi përdorur një program për të rimarrë çdo gjë nga e korruptuar file PDT, megjithatë, në këtë shembull ne kemi qenë të kërkuar për të kthyer çdo gjë në format Outlook Express. All the messages were in .eml format and there was 20,000 of them so your software was fantastic and was able to convert all the files and imported them perfectly into Outlook 2007. Ky program na shpëtoi një përvojë shumë të madhe të kohës dhe ishte e shpejtë dhe efikase.

 ;