E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Ajo punon aq mirë dhe të shpejtë ishte edhe një e madhe të aseteve për mua.

Bernard

Unë e kam blerë programin tuaj si unë kishte vetëm për të përditësuar mia të OS Windows 7 nga Vista. Unë të kërkuar për të importuar të gjitha im i vjetër e ruajtur-mail në Outlook. Siç ju e dini se Windows 7 nuk kanë një Microsoft Mail program më, pra Outlook Import Wizard ndihmuar me të vërtetë mua. The cost of the program compared to the cost of my own time was a real time saver and the low price made it even more attractive…;.. Fakti që ajo punon në mënyrë të mirë dhe të shpejtë ishte edhe një e madhe të aseteve për mua.

 ;