E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Ai ka punuar më mirë se që kam pritur.

Steve

Kam gjetur Outlook Import Wizard sepse Microsoft ka rënë topin kur ata largohen Windows Mail nga Windows 7. Ata nuk kanë ndërtuar një konvertim në sistemin e ri operativ, dhe harroi se jo të gjithë nxituan jashtë për të blerë të fundit të Microsoft Office dhe Microsoft Outlook për të shkuar së bashku me sistemin e ri operativ. Unë kam Office 2003 dhe që version të Outlook nuk e di se si për të importuar .eml fotografi. I ran the Upgrade Advisor and followed all precautions. It seems like this should have been flagged as “;Things to do before upgrading”; There were no helpful workarounds in the forums, other than to export files to Outlook format from Windows Mail. This would only be helpful advice before the upgrade, since Windows 7 removes Windows Mail during the installation. I was lucky to find your software while searching for a solution to my problem. I downloaded the demo and tried it on a few files. It worked better than I expected so I purchased the license and converted all of my email. I also appreciated the reasonable price.

 ;